Menu 0 Cart Search pl
Back

Agnieszka Apoznańska


Artyści Mia ART GALLERY: Agnieszka Apoznańska

Artyści mia ART GALLERY: Agnieszka Apoznańska

teksty: Bogusław Deptuła, Agnieszka Apoznańska, Patrycja Bochenek

wydawca: mia ART GALLERY, Wrocław

tłumaczenia: Paulina Bożek, Barbara Kręgiel

fotografie i reprodukcje: Jerzy Wypych, archiwum artystki

koordynacja i korekta: Patrycja Bochenek

projekt i skład: Agata Mielnicka

druk: Chroma

©mia art gallery, 2022

Wszystkie prawa zastrzeżone

ISBN 978-83-958535-3-1

Read more
pdf
More pictures

Sign up for our newsletter and find out more


This site uses cookies. By using it, you accept the Privacy policy .

Reject
Close search

No results. Try to enter a different phrase.