Menu 0 Cart Search pl
Back 16.06–14.07.2019

Michał Misiak

Michał Misiak - Fluktuacje

Curator : Opening : 16.06.2019 | mia ART GALLERY, Plac Solny 11

About

Szanowni Państwo,

mia ART GALLERY ma zaszczyt zaprosić na wystawę Michała Misiaka (ur. 1973) – jednego z najbardziej interesujących malarzy współczesnych, tworzącego w nurcie abstrakcji geometrycznej, absolwenta wydziału Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Ma na swoim koncie kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i zbiorowych. Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień oraz stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.


O wystawie tak pisze jej kurator Bogusław Deptuła:


„W sztuce Michała Misiaka jest zawarty pewien wewnętrzny paradoks. Fluktuacje to nazwa ostatniego cyklu jego obrazów. Zaglądając do słownika dowiemy się, zgodnie z intuicyjnym przeczuciem, że: fluktuacja to – niestałość, zmienność, płynność, chwiejność; wahanie cykliczne; falowanie itd.

Jednak przyglądając się obrazom krakowskiego malarza, mam kompletnie odwrotne wrażenie – pewności, sprawności, biegłości. Owszem materia malarska jest niezwykle subtelna i delikatna, ale po mistrzowsku celna i perfekcyjna. Linie nachodzą na siebie w zmiennych przebiegach i zapewne w tym wyraża się owa fluktuacja, ale ja owego wrażenia niestałości nawet przez moment nie odczuwam. Przeciwnie, wariacyjny charakter jego obrazów ujawnia wielką inwencję malarza, który tworzy kolejne serialne sekwencje linii ciągłych lub przerywanych [...]

Michał Misiak jest wielkim mistrzem malarskiej techniki. Nie zawaham się przyznać – perfekcjonistą. I niech tak zostanie: perfekcja w nieperfekcyjnym świecie, w którym przyszło nam żyć. W jego obrazach nawet przypadek jest perfekcyjny."

_____________________

mia ART GALLERY is pleased to invite you to  the exhibition of Michał Misiak (born in 1973) - one of the most interesting contemporary painters, creating in the geometric abstraction trend, a graduate of the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Krakow. He has dozens of individual and collective exhibitions. He is a laureate of numerous awards and a scholarship holder of the Ministry of Culture and National Heritage.


A few words from the curator Bogusław Deptuła :


"There is an internal paradox in Michał Misiak's art. Fluctuations is the name of the last cycle of his paintings. Accoriding the dictionary, fluctuation means instability, variability, fluidity, unsteadiness; cyclical fluctuation; waving etc.

However, looking at the paintings of the Krakow painter, I have a completely opposite impression of certainty, efficiency, proficiency. Yes, the painting material is extremely subtle and delicate, but masterfully perfect. Fluctuation is probably expressed by the lines in variable waveforms, but I do not have that impression of instability. On the contrary, the variational nature of those paintings reveals the great invention of a painter who creates sequences of continuous and dashed lines [...]

Michał Misiak is a great master of painting technique. I do not hesitate to admit that he is a perfectionist as well. Yes, perfection in the imperfect world. In those paintings, even the chance is perfect."


Michał Misiak
Fluktuacje/ Fluctuations

16 czerwca - 14 lipca 2019
mia ART GALLERY, Plac Solny 11

Kurator: Bogusław Deptuła


Display

More pictures

Connected artists

This site uses cookies. By using it, you accept the Privacy policy .

Reject
Close search

No results. Try to enter a different phrase.