Menu 0 Cart Search pl
Back


Poszukiwania / In Pursut - Józef Hałas

Katalog towarzyszy wystawie Józefa Hałasa

Poszukiwania / In Pursuit

24 marca – 28 maja 2017

Muzeum Architektury we Wrocławiu

ul. Bernardyńska 5

50-156 Wrocław

muzeum@ma.wroc.pl

ma.wroc.pl

Kurator wystawy: Bogusław Deptuła

Komisarz wystawy i wydarzeń towarzyszących: Magdalena Mielnicka

Organizator: mia ART GALLERY, Fundacja All That Art

Patronat Honorowy Prezydenta Wrocławia

Partnerzy: Fundacja Hałasa, Urząd Miejski Wrocławia, SleepWalker Boutique Hotel, Fabryka Sensu

Współorganizator:

Muzeum Architektury we Wrocławiu

ul. Bernardyńska 5

50-156 Wrocław

muzeum@ma.wroc.pl

ma.wroc.pl

Fotografie: Linda Parys, Stanisław Sielicki

Konserwacja i przygotowanie dzieł do ekspozycji: Barbara Kicielińska

Montaż ekspozycji: Krystyna Piwoczarska-Kerber, Piotr Szyszkowski, Jerzy Brunner

Produkcja filmu dokumentalnego: Słodkowski Holding sp. z o. o.

(Producent: Elżbieta Ciszewska-Słodkowska, Reżyser: Andrzej Słodkowski, Zdjęcia: Marek Słodkowski, Mateusz Stachowiak, Tomasz Noskowski, Dźwięk: Michał Jakuszyk, Montaż: Michał Małachowski)

Wydawca: mia ART BOOKS

Redakcja: Patrycja Bochenek, Miłek Kierc

Korekta: Bożena Sobota

Tłumaczenia: Paulina Bożek

Projekt: Agata Mielnicka

Font: TT Hoves

Druk: Normex

Wydanie II

©mia ART GALLERY, 2019

Wszystkie prawa zastrzeżone

ISBN 978-83-950501-8-3

Wspołwydawca:

Muzeum Architektury we Wrocławiu

Wydanie II

ISBN 978-83-65730-15-2

Read more
pdf
More pictures

Sign up for our newsletter and find out more


This site uses cookies. By using it, you accept the Privacy policy .

Reject
Close search

No results. Try to enter a different phrase.