Menu 0 Cart Search pl
Back


Łukasz Huculak - Heliotropie

Wydawca katalogu:

Mia Art Books

Współwydawcy katalogu:

Fundacja All That Art

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we

Wrocławiu

Projekt graficzny: AgataMielnicka

Redakcja: Łukasz Huculak

Teksty: Bogusław Deptuła, Lola Grunwald, prof. Bartosz

Płachno

Korekta: Iwona Karwacka

Fotografie: Łukasz Huculak

Edycja zdjęć: Czesław Chwiszczuk

ISBN 978-83-950501-9-0

Read more
pdf
More pictures

Sign up for our newsletter and find out more


This site uses cookies. By using it, you accept the Privacy policy .

Reject
Close search

No results. Try to enter a different phrase.