Menu 0 Cart Search pl
Back Recommended / Other

Wykład Aleksandra Najdy | DZIEŁO SZTUKI - EMOCJA - SŁOWO

About

W ramach najnowszej wystawy TUiTAM, jak i letniej, lipcowej pory mia ART GALLERY zaprasza na popołudniowe spotkania o sztuce i wokół sztuki: cykl LET’S TALK ABOUT ART, który zainaugurują dwa gościnne wykłady Aleksandra Najdy, historyka sztuki, doktora University of Illinois in Chicago.

 

Pierwszy z nich, w najbliższy czwartek, 17 lipca o 19:00, dotyczył będzie ekfrazy - “figury retorycznej wzmacniającej emocjonalny związek z dziełami sztuki”. Na spotkaniu Aleksander Najda zaprezentuje autorskie ekfrazy i leżące u źródeł ich inspiracji dzieła sztuki współczesnej.

 

Aleksander Najda zajmuje się ekfrazą, tym specyficznym gatunkiem literackim, wychodząc z przekonania, że do dzieła sztuki powinno się przystępować z narzędziami równie subtelnymi, jak ono same. Widzi w ekfrazie alternatywną formę wypowiedzi uwalniającą nas od naukowego żargonu jakim często usiane są analizy historyków sztuki.

 

Używając kilkunastu przykładów wybranych z jego własnych poetyckich przemyśleń na temat malarstwa i popartych wizualną prezentacją, Aleksander Najda zamierza poprowadzić swoje spotkanie bardziej osobistymi, intymnymi drogami, które są rezultatem jego bez mała czterdziestoletniej przygody ze sztuką.

 

 

Aleksander Najda urodził się w Polsce. Jest historykiem sztuki. Obronił doktorat na Uniwersytecie Illinois w Chicago z zakresu sztuki abstrakcyjnej. Zdobył Fulbright Research Grant, zgodnie z którą to nagrodą prowadził badania nad czynnikami kluczowymi dla przełomu jaki nastąpił w malarstwie europejskim na początku XX wieku. Jego praca pod tytułem „Apokalipsa według Wasyla Kandinskiego” obejmuje szeroką gamę wpływów od neoplatonizmu, patrystycznej filozofii i mistyki wczesnego średniowiecza, poprzez sztukę bizantyjską, rosyjski fresk oraz drzeworyt XVII w., do teozofii Rudolfa Steinera oraz atonalnej muzyki Arnolda Schönberga. Zajmuje się również pisaniem poezji i są to najczęściej ekfrazy poświęcone malarstwu. Wydał dwa tomiki wierszy Camera Obscura w roku 2000 i Spis Treści w roku 2005.

 

 

 

Let's talk about ART. Aleksander Najda / DZIEŁO SZTUKI - EMOCJA - SŁOWO

Wykład otwarty.

17 lipca 2014, 19:00

mia ART GALLERY, ul. Czysta 4 (Galeria na Czystej, parter), Wrocław

wstęp wolny

miaartgallery.com

allthatart.pl

 


Photos

More pictures

Other events

This site uses cookies. By using it, you accept the Privacy policy .

Reject
Close search

No results. Try to enter a different phrase.