Menu 0 Koszyk Szukaj en
Cofnij 20.06–25.06.2024

Zofia Koszewicz

Zofia Koszewicz "Pasaż" | wystawa dyplomowa

Kurator : Wernisaż : 20.06.2024 | 19:00

O wystawie

Zapraszamy na wystawę dyplomową Zofii Koszewicz "Pasaż" w mia ART GALLERY / 20-25.06.2024 

Pasaż – zestaw olejnych obrazów na płótnie, przedstawiających sylwety koni w niekonwencjonalnych przestrzeniach.

Promotor: prof. Marek Jakubek

W przeniesieniu konia z oczywistego nam miejsca, jakim jest stajnia, do wnętrz architektonicznych, czyli najbardziej nakierowanych na człowieka, zarówno ergonomicznie jak i estetycznie przestrzeni, wywołuję dysonans, polegający na zestawieniu aktora z niepasującą do niego scenografią. Przestrzenie oraz przedmioty, które w tych przestrzeniach gromadzimy, są w naszych głowach trampoliną do lepszego życia. Mają za zadanie zrobić z nas kogoś, kim chcemy być. Wprowadzając w takie otoczenie aktora, który nie rozumie idei stojących za tymi obiektami i jest w stanie je pojąć jedynie poza systemem aksjologicznym, możemy zobaczyć przestrzeń bardziej taką jak ona w istocie jest. W obrazach tych koń nie jest reprezentantem świata zwierząt, a uosobieniem uniwersalnego użytkownika takich przestrzeni. Podkreślam to na obrazie uproszczeniami, fragmentami malowanymi płasko, niekiedy sprowadzeniem konia jedynie do sylwety, zjawy. Nieprzypadkowe jest też akcentowanie ważnych detali przy użyciu farb neonowych i szlakmetali. Środki malarskie dobieram tak, aby obraz był wymowny, ale jednak zostawił odbiorcy pole do interpretacji. Cyklem tym pragnę zwrócić uwagę, że dobro człowieka, jako jednostki i jako społeczeństwa, nie jest skoncentrowane jedynie w nim samym, ale zależy również od kondycji świata naturalnego i tego wykreowanego przez człowieka. Jest to też kwestia zgubienia się w pędzie, poczucia nieprzystawania do własnej rzeczywistości, a także uleganiu naciskom i wizjom innych na temat nas samych. Cykl ten przede wszystkim ma skłonić odbiorcę do refleksji i nie tylko nie chcę narzucać konkretnej interpretacji poszczególnym dziełom, co wręcz zachęcam do dekodowania symboli i tworzenia własnych interpretacji.

9 chórów anielskich – opracowanie artystyczne płycin projektowanej empory w kościele św. Wincentego i Jakuba we Wrocławiu
Promotor: dr hab. Jacek Jarczewski
Projekt empory dla kościoła św. Wincentego i Jakuba był fragmentem mojego dyplomu magisterskiego na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej i jest on obecnie realizowany. Oryginalny gotycki, a później barokowy wystrój kościoła spłonął i został zastąpiony dziełami Jerzego Nowosielskiego. Pierwotnie projekt stalowo-drewnianej empory przewidywał 9 płycin odpowiadających gotyckim podziałom na takich chórach, w modernistycznej formie i czarno-czerwono-złotej kolorystyce, nawiązującej do ikonostasu. W ramach tej części dyplomu stworzyłam instalację malarską wypełniającą owe płyciny, przedstawiającą silnie zgeometryzowane anioły. Zyskały one bogatą strukturę, ponieważ kolorystyka musiała pozostać ograniczona.

Zofia Koszewicz - ur. 1995 r., mieszkająca we Wrocławiu. Tegoroczna dyplomantka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oraz doktorantka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.


Ta strona wykorzystuje Cookies do poprawnego funkcjonowania. Korzystając z niej akceptujesz Polityka prywatności .

Odrzuć
Zakończ wyszukiwanie

Brak wyników. Spróbuj wpisać inną frazę.