Let's talk about art!

projekt Let’s Talk About Art to spotkania i dyskusje o sztuce w szerokim gronie twórców i teoretyków sztuki oraz publiczności. Wyjątkowe wydarzenia w galerii, w trakcie wystaw: spotkania ze słowem - poezją czy prozą, z artystami i ich manifestami artystycznymi, z krytykami sztuki i ich obserwacjami – wszystko to daje możliwość doświadczania sztuki współczesnej przy bezpośredniej wymianie poglądów oraz konfrontacji swoich opinii.