Artbook "Wyprawa do wnętrza głowy" nr.8, 2015

Cena: 130 PLN

Praca niedostępna

Poinformuj znajomych o tej pracy

  • Zapytaj o tę pracę
  • Opis

    Artbook Łukasza Kowalczuka, wydany w 50 sztukach z okazji wystawy komiksów artysty w mia ART GALLERY. Niepublikowane dotychczas i znane tylko w niewielkich kręgach rysunki. Każdy album numerowany, z podpisem artysty.