Joanna Wolan

Joanna Wolan

Asystentka Dyrektora mia ART GALLERY.

Studentka Historii Sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim.

Specjalizuje się w sztuce współczesnej.

Pisze prace dyplomową o surrealizmie. W mia ART GALLERY współpracuje przy produkcji wystaw, jest odpowiedzialna za kontakt z artystami i kuratorami.