Wystawa malarstwa i fotografiki Edyty Jarkiewicz "Nieobecność"

Od 23 do 4 grudnia w mia ART GALLERY gościmy wystawę warszawskiej artystki – Edyty Jarkiewicz. W ramach wystawy „Nieobecność” w mia ART GALLERY zaprezentujemy prace malarskie i fotograficzne (archiwalny druk artystyczny – fotografia przetransponowana) z ostatnich kilku lat (2004-2012). Artystka w swojej twórczości dokumentuje i zgłębia tematykę miejsca, obecności i nieobecności, przestrzeni. Jej dzieła mogą być dla widza inspiracją do znalezienia swojego spojrzenia, pozostawiają obszar dla osobistej interpretacji.


"Część prac powstało z zestawiania odmiennych tematycznie i wizualnie fotografii. Chciałam połączyć różne światy, uwidocznić, że jest to możliwe. To nieprawda, że różne kultury nie pasują do siebie . Podstawowe wartości mamy wszyscy i wszędzie bardzo podobne. My sami własną decyzją oddzielamy się od “innego”. W niektórych z tych prac zaistniały fotografie, które zrobiłam na różnych krańcach świata lub w miejscach mentalnie odmiennych. Przykładowo jedna w Stoczni Gdańskiej druga w centrum Wenecji. Stworzyłam jedno miejsce/obraz z dwóch fotografii .W rzeczywistości nie jest możliwe być w dwóch miejscach jednocześnie, zawsze zaistnieje n i e o b e c n o ś ć ."

Edyta Jarkiewicz

Edyta Jarkiewicz (1969) 
Absolwentka Liceum Plastycznego i Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Dyplom na Wydziale Malarstwa (1997). Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2000). 
Dekonstruuje i konstruuje. W kreowaniu ceni możliwość prezentowania własnego punktu widzenia. Zmierza do poruszania wyobraźni. W swojej pracy wykorzystuje różnorodne media. Tworzy obrazy, fotografuje, łączy techniki. W jej pracach istotnym elementem jest kolor. Zestawia płótna komponując dyptyki i tryptyki. Ceni stare technologie malarskie. 
W 2011 roku rozpoczęła pracę nad transpozycją fotografii i wielkoformatowym, archiwalnym drukiem artystycznym. 
Mieszka i pracuje w Warszawie.