Katarzyna Koczyńska-Kielan

Katarzyna Koczyńska-Kielan

Biografia

Artystka ceramik, profesor na jedynym w Polsce Wydziale Ceramiki i Szkła we wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta. W latach 1996–2001 (przez dwie kadencje) była prodziekanem Wydziału Ceramiki i Szkła, a w latach 2005–2008 kierownikiem Katedry Ceramiki.

Na uczelni prowadzi stworzoną przez siebie autorską Pracownię Koła Garncarskiego, w której reaktywowała nauczanie technik garncarskich, wprowadzając autorski program kształcenia.

 

Ośmiokrotnie w ciągu 25 lat pracy artystycznej została wyróżniona Nagrodą Rektora ASP pierwszego i drugiego stopnia, a w 2012 otrzymała przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Prezentuje własną twórczość oraz  prowadzi zajęcia warsztatowe uczestnicząc w licznych międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych, sympozjach artystycznych oraz na wydziałach artystycznych wyższych uczelni m.in. we Francji, Niemczech, Turcji, Portugalii, na Łotwie i w Izraelu i Chinach.

 

Odbyła liczne pobyty w ramach zagranicznych rezydencji artystycznych, m.in. wielokrotne staże artystyczno-naukowe w manufakturze „Margarethenhöhe” w Essen (Niemcy), dwukrotnie rezydencję w Caldas da Rainha w Portugalii, dwumiesięczną rezydencję w Jingdezhen (2010) oraz dwumiesięczną rezydencję w Longquan (2016)  w Chinach.

 

Jest kuratorem wystaw zagranicznych i krajowych prezentujących dorobek polskich twórców z zakresu ceramiki i szkła.

 

Publikacje poświęcone twórczości Koczyńskiej-Kielan znajdują się w licznych katalogach i opracowaniach, tj. ULAN – Polska Sztuka Dekoracyjna, Ornamenta Silesiae. Tysiąc lat rzemiosła artystycznego na Śląsku, Ceramika i szkło polskie XX wieku. Katalog zbiorów (Muzeum Narodowe we Wrocławiu), Wrocław sztuki. Sztuka i środowisko artystyczne we Wrocławiu 1946–2006 (ASP Wrocław) oraz w pismach artystycznych, m.in. "New Ceramics", "Format".

Jej prace były prezentowane na niemal 100 wystawach w kraju i za granicą, w tym na 20 pokazach indywidualnych. Prace artystki znajdują się m.in. w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum ASP we Wrocławiu, w kolekcji Fundacji Marka Marii Pieńkowskiego w USA, w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

 

Jest autorką licznych prac ceramicznych, w tym kolekcji: Wieże, Katedry, Kręgi czasu,

Pejzaż zewnętrzny, Pejzaż wewnętrzny orazcyklu kompozycji reliefowych Fizjonomia przestrzeni i Znaki.

www.katarzyna.koczynska.kielan. com.pl

www.asp.wroc.pl

www.wydzialceramikiiszkla.pl/wykladowca/koczynska-kielan-katarzyna