Lev Stern

Lev Stern

ur. 1945

Biografia

Architekt, rzeźbiarz, malarz.

Urodzony w 1945 roku w Jenakijewem na terenie dzisiejszej Ukrainy.

 Jego rodzina po wojennej tułaczce na terenach ówczesnego ZSRR osiedliła się w 1948 roku we Wrocławiu. W 1959 roku na skutek gęstniejącej, niesprzyjającej aury politycznej, wraz z rodziną emigruje do Izraela. W 1971 roku uzyskuje dyplom Politechniki w Hajfie na wydziale Architektury. 

Prace