Wyjechać i wrócić. Przypadek Lva Sterna.

Wyjechać i wrócić. Przypadek Lva Sterna.
7.09 - 29.09
kurator: Bogusław Deptuła


Lev Stern to malarz, który w tuż powojennym Wrocławiu dorastał, potem wraz z rodziną wyemigrował do Izraela, by siedem lat temu wrócić i dalej intensywnie tworzyć. „Żywy Lev Stern wrócił do żywych, po żywych i żeby żyć. Żyje podzielony, nie wiem na ile sprawiedliwie, między Wrocław i Izrael." – pisze Bogusław Deptuła, kurator wystawy. I faktycznie przeplatają się tu wątki kolejnych rzeczywistości. Na wystawie zobaczymy m.in fragmenty starych ram, bezskutecznie próbujących objąć obrazy wędrującego w czasie i przestrzeni twórcy.