Kolumb płynie Czarostatkiem (a Wrocław ilustruje) i Promocja baśni"Michaś i Księżyc" - fotorelacja

Kolumb płynie Czarostatkiem (a Wrocław ilustruje) -wystawa zbiorowa - otwarcie wystawy oraz 
promocja książki W. Okonia i N. Okoń-Rudnickiej "Michaś i księżyc"