Niebezpieczne Małe Prozy - Spotkanie autorskie / Promocja płyty

Zapraszamy na spotkanie autorskie z Waldemarem Okoniem - poetą, 24 maja 2018 o godz. 18:00 w mia ART GALLERY, będące prezentacją płyty z artystycznym nagraniem wybranych tekstów z tomiku „Niebezpieczne Małe Prozy" wydanego przez Fundację Sztuki Współczesnej All That Art! Płyta wydana staraniem partnera fundacji - Fabryki Sensu - zawiera interpretacje tekstów nie tylko w wykonaniu autora, ale również Grażyny Błeckiej Kolskiej oraz Aldony Struzik. Na płycie znajdują się fragmenty utworów muzycznych Mirosława Rajkowskiego.