Małe Wielkie Kolekcje - spotkanie z kolekcjonerem

Wystawą kolekcji Hermansdorferów mia ART GALLERY rozpoczyna nowy projekt Małe Wielkie Kolekcje, który przewiduje cykl spotkań, prezentacji i publikacji związanych z promocją kolekcjonerstwa.
Pierwszymi gośćmi będą Alina i Mariusz Hermansdorferowie.
Spotkanie poprowadzi prof. Waldemar Okoń.
Na spotkaniu zaprezentujemy katalog wystawy z tekstem Mariusza Hermansdorfera.
To wyjątkowe spotkanie odsłoni nie tylko kulisy powstania tej kolekcji, ale też będzie to okazja do opowiedzenia wielu historii związanych z artystami, rynkiem sztuki w Polsce i na świecie.

Zapraszamy.