Spotkanie z poezją Waldemara Okonia w mia ART GALLERY to odważna próba uwolnienia słów z obowiązkowej przestrzeni białej kartki i nadanie im dodatkowej funkcji galeryjnego artefaktu.

To również próba zadania pytania, o możliwość przenikania poezji bawiącej się obrazami, dotykającej sensu sztuki,  w obiekt wizualny bez straty w warstwie literackiej. Nie chodzi tu bowiem o banalne zwizualizowanie treści utworu, a raczej o poszerzenie spektrum odziaływania słów, za pomocą środków wizualnych.

Ta specyficzna gra, mająca w sobie coś z performansu czy artystycznej refleksji, ma godny historyczny background .

Przyzwyczailiśmy się już do deklaracji BYŁO JEST BĘDZIE  na murze Muzeum Współczesnego Wrocław, niosącego pamięć Stanisława Dróżdża i Poezji Konkretnej. To nasza wrocławska specjalność spod znaku sztuki konceptualnej.  Tyle tylko, że poezja Waldemara Okonia to poezja nie –konkretna.

Jej siła tkwi w stwarzaniu wrażliwych światów równoległych, bliskich twórczości artystów wizualnych ponad kształtem litery.

Nic w tym dziwnego. Biografia autora jasno pokazuje tropy przenikania się poezji i sztuki w sferze  inspiracji. Można by rzec ,że Okoń od zawsze  balansuje na granicy słowa i obrazu. 

 

Stworzona w mia ART GALLERY przestrzeń dla słów Waldemara Okonia, zagarnia publiczność, zapraszając do niebanalnej gry i twórczego współdziałania. Prezentowane w zaskakujący sposób teksty, w sferze audio i video , uruchamiają pola wyobraźni i wyobrażeń, pozostawiając odbiorcom spory margines interpretacyjny. To też jedna z cech metody poetyckiej autora.

Wartko pisane teksty, z przekornym, lekko kpiącym dystansem mędrca, zaprzeczające interpretacji  nazbyt jednoznacznej.

Cała twórczość pisarska Waldemara Okonia to przypowieść o kulturze naszych czasów. Literatura, sztuka to osnowa refleksji autora nad tym co go otacza.

Dobór tekstów, którego dokonał dla mia ART GALLERY dotyka istoty tego o czym pisze w formie niezwykle syntetycznej, niemal smsowej.

Te niewielkie utwory wzruszają , drażnią i wymykają się prostej analizie. Już na etapie wyboru autor bowiem postarał się by odbiorca mógł obcować z  formą poetycką w sposób zaskakujący i wieloznaczny.

„…uwielbiam piękne zdania. Kocham poezję czystą, wymagającą od czytelnika wiedzy i wrażliwości, poruszam się wtedy po krawędzi czasu , po sferach , w których rzeczy i ludzie tracą swoje znaczenie , którego zresztą wcześniej nigdy nie miały i nie mieli…”*    

 

* fragment z książki „Max z drugiej strony ulicy” Waldemara Okonia)

 

 

Słowa Waldemara Okonia uwolniła w przestrzeni galerii, z podszeptu pomysłodawczyń Magdy Mielnickiej i Iwony Rosiak, doświadczona artystka wizualna, Małgorzata Kazimierczak, która z delikatnością nałożyła na poezję siatkę własnych pojęć wizualnych.

Wielkim walorem jej pracy było zachowanie proporcji pomiędzy głównym bohaterem wystawy – poezją Waldemara Okonia a sztukami wizualnymi, które przenikają się i podbijają sens słów, równocześnie nie tracąc niczego z charakteru konstruowania wypowiedzi artystycznej  Małgorzaty Kazimierczak.

 


Iwona Rosiak

Historyczka sztuki i dziennikarka telewizyjna.
Była współautorem pierwszej w Polsce ekspozycji sztuki szablonowej, wyznaczającej nowe standardy wystawiennicze. Od 1991 roku pracuje w TVP realizując filmy i programy z zakresu kultury, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki współczesnej. Autorka nowatorskich Wernisaży w Piątce, kilkudziesięciu filmów o artystach współczesnych  i realizatorka licznych programów telewizyjnych, które także reżyseruje. Jej specjalnością są programy live. Laureatka wielu telewizyjnych nagród. Od 2011 roku współpracuje również z Muzeum Powozów Galowice, gdzie kieruje działem muzealnym i kreuje kierunki funkcjonowania tej  instytucji.

 

 

Prof. dr hab. Waldemar Okoń

Historyk sztuki, krytyk artystyczny, poeta.

Opublikował m.in. zbiory studiów poświęconych sztuce XIX i XX wieku. Wydał również tomy poezji, scenariusz widowiska teatralnego oraz wybór prozy poetyckiej. Stypendysta Fundacji Lanckorońskich

i Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej, zdobywca Nagrody im. ks. Szczęsnego Dettloffa oraz trzykrotny laureat Nagrody Ministra Edukacji Narodowej.

 

 

Małgorzata Kazimierczak 
 Artystka intermedialna.

Tworzy projekty wielowarstwowe o charakterze twórczego eksperymentu poznawczego, instalacje przestrzenne, obiekty z wykorzystaniem filmu, światła, dźwięku, słów, znaczeń.
 Ukończyła studia na wydz. Malarstwa, Grafiki i Rzeźby ASP we Wrocławiu. Uzyskała tytuł Doktora Sztuki i pracuje na stanowisku adiunkta w macierzystej uczelni w pracowni Fotografii i Intermediów w Katedrze Rzeźby i Działań Przestrzennych. Zrealizowała kilkadziesiąt wystaw zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą. Otrzymała nagrodę jury na wystawie ,,Inne Media’’ BWA Wrocław. Jest związana od pierwszej edycji z wrocławskim festiwalem WRO gdzie wielokrotnie prezentowała swoje instalacje i filmy.
Jest animatorką życia artystycznego jako kurator corocznego cyklu wystaw Sztuki Intermedialnej na Festiwalu Podwodny Wrocław / 9 edycji od 2008 r./ ,,Sztuka Intermedialna, …pomiędzy… percepcją a kontekstem’’, ''Fala/e sztuki'', ''Pomiędzy nadawcą a odbiorcą'','' Rewitaliazcja umysłu/ów'', ''Czy twój umysł nie jest manipulowany?'' i inne..  Jej dotychczasowy dorobek artystyczny został uhonorowany wytypowaniem instalacji przestrzennej audio-wizualnej pt ,,Inkubator Utopii’’ do reprezentacyjnej kolekcji Dolnośląskiej Zachęty Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz w do kolekcji Muzeum Współczesnego Wrocławia.

 

 

 

 Jestem jak echo

czyli

słowa uwolnione Waldemara Okonia

wystawa słowa

kurator: Iwona Rosiak

artysta: Małgorzata Kazimierczak

poeta : prof. dr hab. Waldemar Okoń

 

mia ART GALLERY

ul.  Św. Mikołaja 61-62

Wrocław

26 listopada – 3 grudnia 2016

galeria czynna: wt.-pt. 12-18, sb 12-16

wstęp: wolny

Organizator wystawy: mia ART GALLERY

Patronat medialny: Portal Rynek & Sztuka

Partnerzy wystawy: Fundacja All That Art!, SleepWalker Boutique Suites, Gephard Group, Fabryka Sensu

 

Materiały prasowe